Szkolenia

Poniżej prezentujemy przykładowe kursy, które były/są/będą prowadzone.

Jeżeli nie znajdziecie Państwo wśród poniższych propozycji kursu z zakresu naszej działalności, który spełnia Państwa oczekiwania – prosimy – napiszcie do nas – postaramy się zorganizować kurs o tematyce i zakresie dostosowanym do Państwa potrzeb.

Szkolenie kierowane do kadry pedagogicznej przedszkoli, szkół, burs i internatów.

Agenda obejmuje:

 • wprowadzenie do obecnego stanu prawnego dot. ochrony danych osobowych oraz cyberbepzieczeństwa (RODO, ustawy i rozporządzenia);
 • zastosowanie przepisów prawa dot. ochrony danych osobowych w praktyce – nabywanie dobrych praktyk ( w tym prezentacja metod umożliwiających szyfrowanie i anonimizację danych);
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom i cyberprzemocy – omówienie metod stosowanych przez cyberprzestępców, sposobów ich rozpoznawania oraz metod przeciwdziałania (neutralizacji zagrożeń dla dzieci i młodzieży);

Każdy uczestnik szkolenia:

 • pozna aktualne podstawy prawne dotyczące przetwarzania ochrony danych osobowych oraz norm dotyczących cyberbezpieczeństwa;
 • pozna przykłady zastosowania przepisów prawa w praktyce – dowie się jak nie łamać prawa dot. danych osobowych;
 • pozna dobre praktyki i narzędzia umożliwiające szyfrowanie i anonimizację danych osobowych;
 • pozna rodzaje cyberzagrożeń z którymi może zetknąć się w w życiu prywatnym oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą;

Czas trwania szkolenia: 6h zegarowych (w tym 3 przerwy po 15 minut).

W w/w czas nie wlicza się czas na test (30 min.) złożony z 30 pytań zamkniętych. Zaliczenie testu przez uczestnika (>75% poprawnych odpowiedzi) gwarantuje uzyskanie certyfikatu z kursu poświadczającego nabycie umiejętności związanych z tematyką kursu. 

Proponowane ceny szkolenia:

 • dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych – jednorazowe szkolenie on-line – 1799 PLN brutto.
 • dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych – szkolenie stacjonarne (województwo lubelskie) + warsztaty praktyczne 2h (co wydłuża czas szkolenia do 8h) – 2 490 PLN brutto
 • dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych – szkolenie stacjonarne (cała Polska) + warsztaty praktyczne 2h (co wydłuża czas szkolenia do 8h) – 2 990 PLN brutto

Jeżeli interesuje Państwa oferta dotycząca tego kursu prosimy o kontakt (zakładka Kontakt).

Jeżeli Państwa zdaniem zakres szkolenia powinien być zawężony lub rozszerzony? Prosimy o kontakt w celu negocjacji tematyki oraz ceny szkolenia.

Szkolenie kierowane do rodziców uczniów placówek oświatowych, w szczególności do Rad Rodziców.

Agenda obejmuje:

 •  krótkie wprowadzenie do obecnego stanu prawnego dot. ochrony danych osobowych oraz cyberbepzieczeństwa (RODO, ustawy i rozporządzenia);
 • zastosowanie przepisów prawa dot. ochrony danych osobowych w praktyce – obowiązki szkoły i instytucji publicznych w ochronie danych osobowych dzieci;
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom i cyberprzemocy – omówienie metod stosowanych przez cyberprzestępców, sposobów ich rozpoznawania oraz metod przeciwdziałania (neutralizacji zagrożeń dla dzieci i młodzieży);

Każdy uczestnik szkolenia:

 • pozna aktualne podstawy prawne dotyczące przetwarzania ochrony danych osobowych oraz norm dotyczących cyberbezpieczeństwa;
 • pozna przykłady zastosowania przepisów prawa w praktyce – dowie się jak chronić dane osobowe dzieci;
 • pozna rodzaje cyberzagrożeń z którymi może zetknąć się w w życiu prywatnym oraz pozna metody rozpoznawania zagrożeń dot. dzieci i młodzieży – na szkoleniu zostaną zaprezentowane sposoby weryfikacji treści, do których dzieci mogą uzyskać dostep;

Czas trwania szkolenia: 4h zegarowych (w tym 2 przerwy po 15 minut).

Proponowane ceny szkolenia:

 • dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w tym Rad Rodziców i współdziałających stowarzyszeń lub sponsorów – jednorazowe szkolenie on-line – 999 PLN brutto.
 • dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w tym Rad Rodziców i współdziałających stowarzyszeń lub sponsorów – szkolenie stacjonarne (województwo lubelskie) + warsztaty praktyczne 2h (co wydłuża czas szkolenia do 8h) – 1 399 PLN brutto
 • dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w tym Rad Rodziców i współdziałających stowarzyszeń lub sponsorów – szkolenie stacjonarne (cała Polska) + warsztaty praktyczne 2h (co wydłuża czas szkolenia do 8h) – 1 999 PLN brutto

Jeżeli interesuje Państwa oferta dotycząca tego kursu prosimy o kontakt (zakładka Kontakt).

Jeżeli Państwa zdaniem zakres szkolenia powinien być zawężony lub rozszerzony? Prosimy o kontakt w celu negocjacji tematyki oraz ceny szkolenia.

Złożone, etapowe szkolenie będące na pograniczu z audytem, skierowane do pracowników i kierownictwa administracji publicznej.

Szkolenie ma charakter indywidualny i jego celem jest podniesienie poziomu świadomości pracowników i kadry kierowniczej w zakresie bezpieczeństwa w instytucji publicznej z uwzględnieniem jej charakteru pracy.

 Celem szkolenia jest:

 • zbadanie i podniesienie wiedzy pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 • uświadomienie kadry kierowniczej o koniecznościach zmian związanych z procedurami przetwarzania informacji;
 • wypracowanie nowych procedur wraz z kadrą kierowniczą;
 • wdrożenie opracowanych procedur;
 • zbadanie efektów wdrożenia wypracowanych procedur;
 • zbadanie postępu wiedzy pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 • ogólna ocena końcowa postępów w zakresie działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

Proponowane etapy szkolenia:

 • część I – spotkanie z kierownictwem (ustalenie badanego obszaru działań)
 • część II – ankieta badawcza dla wszystkich pracowników (na podstawie ustaleń z części I);
 • część III – szkolenie z zakresu ustalonego na poprzednich etapach dla wszystkich pracowników (w tym kadry kierowniczej) – forma wykładu i dyskusji;
 • część IV – opracowanie metod poprawy cyberbezpieczeństwa – propozycja wdrożenia;
 • część V – wnioski i propozycje wdrożenia ulepszonych metod poprawy – dla kadry kierowniczej – forma warsztatów
 • część VI – wspólne wypracowanie procedur zapewniających poprawę cyberbezpieczeństwa;
 • część VII – wdrożenie procedur opracowanych w etapie VI (w tym spotkanie z pracownikami i kadrą kierowniczą w celu przedstawienia procedur i wyjaśnienia sposobu ich funkcjonowania);
 • część VIII – ankieta ewaluacyjna dla wszystkich pracowników (nie wcześniej niż 60 dni po zakończeniu etapu VII);
 • część IX – podsumowanie (wraz z kadrą kierowniczą) sposobu funkcjonowania wdrożonych procedur;

W przedsięwzięciu gwarantujemy udział zarówno specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa jak i radców prawnych – co zapewni bardzo wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Nie jesteśmy w stanie podać Państwu ceny – zależy ona od ustaleń na I etapie.

Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

Ze względu na rodzaj szkolenia – tylko I etap może odbyć się on-line – pozostałe muszą być przeprowadzone stacjonarnie w Państwa jednostce.